Thông báo

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ NGHI ĐỨC TỔ CHỨC THÂM NHẬP QUÂN NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ NGHI ĐỨC TỔ CHỨC THÂM NHẬP QUÂN NĂM 2024
content:

Thực hiện kế hoạch 1372/KH-BCH  ngày 27/12/2023 của Ban CHQS thành phố Vinh về kế hoạch thâm nhập, chốt quân số năm 2024.

 Để chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Ngày 05/1/2024  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức thâm nhập 7 thanh niên đủ điều kiện thực thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

 

Thâm nhập là một khâu rất quan trọng trong công tác tuyển quân, nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng quân số,  mục đích của công tác thâm nhập quân là để nắm chắc về Lai lịch chính trị, tư tưởng, sức khỏe, trình độ văn hóa , hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên làm cơ sỡ để hoàn chỉnh hồ sơ, xét duyệt tiêu chuẩn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ.Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự. Qua đó, nắm bắt được hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.


            Qua buổi thâm nhập các gia đình và thanh niên đã xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh. Đồng thời các gia đình cũng mong Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ cho các thanh niên hoàn thành nhiệm vụ.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 6635
Tổng: 229559