CÔNG KHAI DANH MỤC, NỘI DUNG, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, TÔN GIÁO

CÔNG KHAI DANH MỤC, NỘI DUNG, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, TÔN GIÁO
content:

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ NGHI ĐỨC

Địa chỉ: Số 147, đường Sư Vạn Hạnh, xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:

Email: nghiduc@vinh.nghean.gov.vn

CÔNG KHAI DANH MỤC, NỘI DUNG, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, TÔN GIÁO

           

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Sát nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Thông báo tổ chức lễ hội cấp phường xã

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Thông báo thành lập Thư viện đối với Thư viện cộng đồng

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện cộng đồng

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn phường, xã khác

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một phường, xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 4965
Tổng: 229570