Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware

Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware
content:

 Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware

 

UBND thành phố Vinh thông báo chuyển tiếp Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware do Cục An toàn thông tin phối hợp NCSC và VNCERT biên soạn phát hành. 

/documents/1768893/0/cam+nang.pdf/ae78a93b-d5fb-5efe-dfba-0ea5d44fbf7a?t=1714708724580

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2635
Tổng: 258513