Xã Nghi Đức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn xã

xã Nghi Đức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn
content:

xã Nghi Đức phát động  Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn

1. Bộ tài liệu hướng dẫn tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

2. Thể lệ và hướng dẫn cuộc thi (xem chi tiết tại đây)

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của ứng dụng VNeID thực sự trở thành công cụ số thiết thực của người dân để hưởng ứng nghiên cứu, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an.

Cuộc thi được tổ chức với 2 hình thức: tổ chức trên ứng dụng VNeID; người dự thi sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID. Đối tượng là Công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thời gian bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

 

 

Mã QR để cập nhật thông tin về cuộc thi

Mã QR để cập nhật thông tin về cuộc thi

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1978
Tổng: 258456