Triển khai thực hiện chỉ thị 01 về tăng cường công tác Pòng cháy, Chữa cháy trong tình hình mới

content:

Với mục tiêu: Phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặbiệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đ cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

UBND xã Nghi Đức đã tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc: Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày.

 

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1153
Tổng: 230069